Juniorinfo

Golfjunior

Avgifter

Följande avgifter tas ut:

 • Medlemsavgift och spelrättsavgift - tas ut från och med när man klarat grönt kort och registreras i handicap-systemet. Avgiftsnivå beror på ålder, se Medlemssidan. Berättigar till fritt spel på både stora golfbanan och korthålsbanan.
 • Träningsavgift - tas ut för de som deltar i någon av träningsgrupperna för juniorer på Hedemora GK. Berättigar till fritt spel på korthålsbanan samt deltagande i av klubben anordnade fadderronder på stora banan. För de som har officiellt handicap innefattar träningsavgiften även rabbatterad greenfee "20-kronan" på andra banor i Dalarna. Innefattar även subventionerade tävlingskostnader i juniortävlingar.
 • Lägeravgift - för golfskola, lägerresor etc. debiteras särskild avgift för att täcka en del av kostnaderna.

Träningsavgift/ Lägeravgift betalas till Bankgiro 860-8192 Hedemora GK Ungdom.

Medlemsavgiften betalas till Bankgiro 5787-4901 Hedemora GK.

 

Nivåindelning

Juniorverksamheten i Hedemora GK innehåller 5 nivåer

 1. Nybörjare
 2. Fortsättning
 3. HCP 54
 4. HCP 36
 5. HCP 10 (Flickor HCP 16)

 

Träningsavgifter 2019

 • Nybörjare 7-13 år (Nivå 1) 300kr (Klubbor finns att låna för den som saknar egen utrustning)
 • Fortsättning (Nivå 2) 300kr
 • Utveckling (Nivå 3 - HCP 54) 300kr
 • Tävling (Nivå 4 - HCP 36) 300kr
 • Tävling (Nivå 5 - HCP 10) 400kr

 

Träningstider

 • Nybörjare - Måndagar 18:00 Start 20/5
 • Nivå 2-5 - Tisdagar 17:00 Start 7/5

 

Golfskola 2019

v.25 (17-20/6 4 dagar)

Plats: Prästhyttan

Tid: 9-15

Pris: 400kr

HgkUngdoms Kalender

Hedemora GK Box66 776 21 Hedemora     Kansli/Shop: 070-2925119     info@hedemoragk.se   Bankgiro: 5787-4901

© 2018 Hedemora Golfklubb