Rangen och Korthålsbanan öppen!

Från och med söndagen den 12/4 är rangen och korthålsbanan öppen. Glöm inte guldmynten till bollautomaten.

Välkomna!