Styrelse

Styrelsen för 2021 består av:

Ordförande: Torbjörn Ruthström

Ledamöter: Michael Brandt, Mona Henriksson, Åke Bodestedt och Per Stenmalm

Suppleanter: Per-Inge Hafström och Berndt Johansson