Styrelse

Styrelsen för 2023 består av:

Ordförande: Jörgen Svärd

Kassör: Håkan Grimfeldt

Ledamöter: Michael Berg, Mona Henriksson, Åke Bodestedt

Suppleanter: Per-Inge Hafström och Annika Källström